【Joyful@Family .感謝母親 Have Some Fun】

今個weekend就係🌷母親節🌷嘅日子!各位係咪諗緊有咩活動可以共聚天倫🎡🎡呢?BGCA就有好推介喇!本會全力推動嘅 Joyful@Family 活動正式展開,各個中心都準備咗唔同嘅👨‍👩‍👧‍👦親子活動👨‍👩‍👧‍👦俾大家,由手作✂️、運動🥊、遊戲🎲到煮食🥧都有!一邊感謝母親,一邊have some fun!
有興趣報名嘅大人小朋友可以聯絡相關嘅中心啊!名額有限,報完即止。