【 BG5頻道.10 – 12月小六升中對應組】

「一切準備就緒,出發👣」
每位「童」學都會經歷由小六👦🏻👧🏻升中一💁🏻‍♂️💁🏻‍♀️呢個學業里程碑✅✅,為咗幫你準備好迎接未來嘅挑戰⚔️⚔️,BG5頻道喺10月尾開始設立小六升中對應組💪🏻💪🏻,課程包括升中選校及面試Zoom講座、小六網上「童」學同 ONLINE運動大解鎖三大活動!
升中Zoom講座除咗會教你面對升中面試如何不失霸氣😤😤之餘,仲會有資深老師👨🏻‍🏫🧑🏻‍🏫同你進行模擬面試🗣️🗣️!而小六網上「童」學就俾你有咩功課📚📚唔識都可以上網問問大哥哥💁🏻‍♂️同大姐姐💁🏻‍♀️。最後 ONLINE運動大解鎖就教你透過運動紓緩呈分試📝📝、面試同選校✅✅等學業壓力。總之有我哋幫手,升學無有怕!
想參加嘅「童」學們即刻㩒入去以下連結🔗🔗就可以見到詳細嘅節目表📃同報名表📋,搵埋三五知己為升學做準備!完成登記後我哋會有專人跟進同聯絡你📲📲!
📃節目表及報名表📋:https://bit.ly/3dNqGiZ